P?edm??ice nad Labem

 

    VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH   KNIHOVNY
V P?EDM??ICÍCH NAD LABEM

Od kv?tna 2010 jsou v provozu NOVÉ internetové stránky na adrese http://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz/

Staré stránky již nebudou aktualizovány, veškeré novinky naleznete na nových stránkách.

Obecní knihovna P?edm??ice nad Labem
Školská 279
503 02  P?edm??ice nad Labem

Z?izovatel: Obecní ú?ad P?edm??ice nad Labem

 

 
 

 

 

 

aktualizováno: 21.10.2019