Předměřice nad Labem

2010

Od středy 21.4. je možné si půjčovat knihy z nového výměnného souboru ze Střediskové knihovny v HK

Jaro s Karlem Hynkem Máchou je název pořadu, který 29. března zhlédli žáci 8. ročníku. V pořadu připraveném knihovnicemi KMHK paní Alicí Pávovu a paní Markétou Poživilovou se působivou formou seznámili se známými, ale i méně známými ukázkami z básníkova díla.

Na naší páté Noci s Andersenem se 26. března sešlo 28 dětí ze 4. - 6. tříd a s nimi 8 dospělých. V pátek odpoledne k našim dvěma papírovým pohádkovníkům z předchozích ročníků přibyl pohádkový strom skutečný, který jsme společně vsadili v prostoru před školou a knihovnou. Náš Habr pohádkový předměřický děti ozdobily (než se doopravdy zazelená) květy a listy s vlastnoručně napsanými pohádkami. V knihovně jsme si vyprávěli i četli pohádku Sněhová královna. Děti pomáhaly Gerdě zachránit Kaje a musely přitom splnit mnoho různých úkolů. V další části večera bylo pro děti nachystáno překvapení - kouzlení a čarování s vodou, kdy jim na vodní hladině vykvetla růže přátelství. Ani letos nechyběly při společném ukončení NsA dárečky a diplomy pro vítězné skupinky. V sobotu se děti rozcházely spokojené a na rozloučenou nám zanechaly milé vzkazy. např.: ..."Jsem rád , že jsem tady byl...Dnes jsem si tady uvědomil, že láska a přátelství je to nejdůležitější v životě...Bylo to tady zábavné...Nejvíce se mi líbila stezka odvahy tím lesem, byla hrozně strašidelná...Zažila jsem mnoho dobrodružství, první, když jsem sázeli strom....dokonce jsme dělali pokusy, ty se mi líbily...Doufám, že tady budeme příští rok znovu..." Potěšilo nás to a všichni si budeme přát, abychom se příští rok opět ve zdraví sešli.

 

V úterý 9. března v 17.00 hodin se v knihovně sešli zájemci o cestovatelskou přednášku o Japonsku. Pozvání do naší knihovny opět přijali manželé Alena a Jiří Márovi. Jejich nejnovější projekce přítomné zavedla do Země vycházejícího slunce. Prostřednictvím poutavého vyprávění manželů Márových a zhlédnutých fotografií a videosekvencí jsme nahlédli do života japonské rodiny, navštívili jsme tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané vodopády. Pestrost a zvyky této pro nás tajuplné země všechny přítomné překvapila a zaujala. Knihu s názvem Japonsko s otevřenou pusou je možné si v knihovně vypůjčit.


 

Na besedu o Jaroslavu Foglarovi a jeho knihách přišli do knihovny žáci 4. třídy dne 18. února.

S Křemílkem a Vochomůrkou od jara do zimy je název besedy o knize Pohádky z pařezové chaloupky, které se 27.1.2010 zúčastnili žáci druhé třídy. Beseda byla doplněna vyprávěním o autorovi pohádek Václavu Čtvrtkovi, výstavkou jeho knih a samozřejmě soutěžemi.


 

2009

Článek pro Předměřický zpravodaj

S čerty nejsou žerty, aneb Čertování v knihovně

byl název zábavného programu pro prvňáčky, který se uskutečnil v knihovně v pátek 4. prosince 09. V podvečer se jich tu v maskách čertíků, ale také Mikulášů sešlo 17. Ve všech se zatajil dech, když se dveře knihovny otevřely a v nich se objevila skupina dalších 6 velkých čertů i s Mikulášem a andělem, kteří je přišli "vyzpovídat". Za chvilku však už všichni společeně zpívali a tančili. Po jejich odchodu děti soutěžily, vyráběly čertíky z vařeček i z papíru, prohlédly si knížky s pohádkami o čertech a zahrály si noční hru. A pak už se chystaly ke svému prvnímu nocování v knihovně s pohádkou na dobrou noc. Ráno všichni obdrželi diplomy a ceny za výborné výsledky v soutěži a samozřejmě mikulášskou nadílku.

Pitva knihy

Dne 3. října 2009 se žáci 6. tříd zúčastnili neobvyklé akce: pod vedením paní Alice Hrbkové z Knihovny města HK proběhla pitva knihy. Děti se staly na chvíli skupinkou mediků a zkoumaly stavbu knihy. A jak pitvu děti hodnotily?
"Konečně jsem si zapamatovala slovo tiráž....Poprvé jsem viděla pitvat knihu....Celé to bylo takové legrační a to se mi moc líbilo....Nejlepší bylo, že jsme si mohli vyzkoušet pitvu sami....Vím, že je třeba uctívat i mrtvé knihy....Dozvěděla jsem se, že knihy si lidé zakládají různými věcmi...Líbily se mi naše převleky...Už vím, jak se nazývají různé části knih.....Nelíbilo se mi, že beseda byla moc krátká....."

Nový Zéland - země protinožců

Poutavé i poučné vyprávění s promítáním fotografií a videosekvencí o jedinečné cestě na Nový Zéland si od pana Jiřího Máry dne 29. září 2009 vyslechli v dopoledních hodinách žáci 2. stupně ZŠ a odpoledne zájemci z veřejnosti, tedy především naši čtenáři. Všichni přítomní se mohli seznámit s krásnou přírodou Nového Zélandu, se zvyky domorodých obyvatel, viděli tančit Maory, vařit bláto i tryskat gejzíry. Nahlédli do země Pána prstenů a dozvěděli se, že takovou cestu lze absolvovat i na invalidním vozíku. Tak tuto zemi procestoval jako jediný občan České republiky syn pana Máry, Jirka. Přednáška přítomné návštěvníky velmi zaujala, proto jsme se předběžně dohodli, že se na jaře příštího roku sejdeme zase při vyprávění o návštěvě dalších zemí. Zároveň upozorňujeme čtenáře, že si mohou v knihovně cestopisné knihy pana Máry vypůjčit. Byly zakoupeny publikace Nový Zéland - země protinožců, Nový Zéland - návrat k protinožcům a
Na vozíku na rovníku (cesta po Jižní Americe).

Z prvňáčků se stali čtenáři

26.5.2009 byl slavnostním dnem pro žáky 1. třídy ZŠ. Knihovnu již navštívili několikrát, ale tentokrát na ně čekalo překvapení. Za přítomnosti neobvyklého hosta - rytíře, měli plněním čtenářských úkolů přede všemi prokázat, že mohou být povýšeni , tedy pasováni, do stavu čtenářského. Na památku obdrželi všichni malí čtenáři pamětní listy a medaile.

Besedujeme o knihách

V měsíci květnu přišli do knihovny besedovat o knihách společné četby a zasoutěžit si žáci 1. stupně.
12.5. to byly děti ze 3. třídy. Pravěk, knihy o pravěku, ilustrace Zd. Buriana, Lovci mamutů od E. Štorcha - to byla témata, která děti zaujala. Beseda a soutěžení v knihovně byly součástí dlouhodobého projektu s názvem Lovci mamutů, aneb cesta do pravěku, který probíhal právě ve třetí třídě.

21.5. navštívili knihovnu žáci 5.B třídy. Velká pohádková soutěž uzavírala projekt páté třídy Z pohádky do pohádky. V knihovně děti zhlédly také výstavku pohádkových knih našich i světových autorů. Pohádky, které děti samy napsaly, byly uspořádány do sborníčku. Ten je k nahlédnutí a k přečtení v knihovně.


Noc s Andersenem 2009

Pohádková noc, v naší knihovně již čtvrtá, měla nečekaného hosta. Hned po zahájení se dostavil sám Hans Christian Andersen. Uvítal se s dětmi, poděkoval za jejich dopisy, které od nich dostal loni, a potom jim vyprávěl o svém dětství a životě. Tajemství schované ve veliké krabici, kterou s sebou přinesl, si směly děti prohlédnout až ráno. Podmínkou bylo splnění úkolů, které pan Andersen předal dětem v obálce.
Letošní Noc s Andersenem byla věnována knize Broučci od Jana Karafiáta. Děti přišly oblečené ve veselých maskách broučků a berušek, mnohým nechyběly brouččí talismánky. Četli jsme si, soutěžili, ale to zdaleka nebylo všechno. Děti dále besedovaly o životě skutečných broučků v přírodě, měly možnost si prohlédnout sbírky brouků a také í v této části pro ně byly připraveny soutěžní úkoly. V broučky nejrůznějších tvarů a barev pak děti proměnily obyčejné kameny a kamínky. Noční hra
naši Broučkiádu zakončila.
Ráno všichni, stejně jako broučci v Karafiátově knize, posnídali tvarohové koláčky. Rozbalili jsme tajemnou krabici, v níž byly schovány dárečky, rozdali diplomy všem zúčastněným a slíbili si, že se příště sejdeme zase.


2008

Jaký byl rok 2008 v knihovně
článek pro Předměřický zpravodaj

• 12. ročník celostátně vyhlašovaného Týdne knihoven, který probíhal ve dnech 6. - 10. října, jsme v naší knihovně věnovali Karlu Čapkovi, jehož 70. výročí úmrtí si připomínáme v prosinci tohoto roku. Návštěvníci knihovny si mohli prohlédnout jednak výstavku z díla K. Čapka, jednak výstavku o jeho životě, zaměřenou na místa ve východních Čechách, v nichž K. Čapek pobýval se svými rodiči a sourozenci a kde strávil své dětství a mládí. S dětskými čtenáři jsme tato místa poznávali i na literárních výletech. Prošli jsme se krásnou krajinou Jestřebích hor, navštívili jsme Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, zastavili jsme se u bývalého mlýna dědečka a babičky sourozenců Čapkových v Hronově, rodišti mimo jiné také Heleny a Josefa . Cestou nás provázeli vodníci, kouzelník Magiáš, loupežník Lotrando a další postavy z Devatera pohádek, kterýmí K. Čapek tento kraj zalidnil. V závěru Týdne knihoven se 120 žáků ZŠ zúčastnilo literární soutěže věnované právě K. Čapkovi. Týden knihoven byl vyvrcholením celoročního projektu Karel Čapek a náš kraj ve spolupráci s vyučujícími ZŠ. Součástí projektu byla četba knih Devatero pohádek, Měl jsem psa a kočku a Dášeňka. Na četbu navazovaly výtvarné a literární aktivity. Práce dětí jsou vystaveny v knihovně.


Malování s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Ve čtvrtek 25. září zažily děti nezapomenutelné dopoledne s malířem a ilustrátorem A. Dudkem. Vtipnou, poutavou a velmi zábavnou formou se dozvěděly mnoho zajímavostí o práci ilustrátora a malíře, o různých malířských technikách, o vzniku ilustrací k dětským knížkám, o malířových pomůckách. A nejen to. Mohly si i zasoutěžit, a dokonce si s panem Dudkem i malovat. Programem byly děti i paní učitelky, které je do knihovny doprovázely, nadšeny.


• V dubnu jsme si připomněli 130. výročí narození spisovatele Eduarda Štorcha. Četba knihy Lovci mamutů byla doplněna výstavkou knih E. Štorcha a besedou o dalších knihách o pravěku. Nechyběla ani soutěž s odměnami v podobě diplomů a dárečků. Knihovna se stala zároveň i "galerií", v níž byly vystaveny výtvarné práce k tématu a dopisy Kopčemovi z daleké budoucnosti. Na závěr projektu děti v knihovně zhlédly

• Už potřetí jsme nocovali v knihovně. Noc s Andersenem proběhla 28. března. Sešlo se tu 31 dětí druhé a páté třídy. Společně si připomněly výročí narození H.Ch. Andersena a potom proběhla Velká pohádková olympiáda plná her, kvízů, hádanek a dalších soutěží. Letos však byla něčím výjimečná. Během této noci v knihovně rozkvetly hned tři Pohádkovníky. Na jednom z nich vyrostly pohádkové postavičky a na dalších dvou zbrusu nové pohádky. Všichni účastníci noci byli odměněni diplomy a upomínkovými předměty.

2007

V měsíci prosinci jsme si připomínali dvojí životní výročí malíře a spisovatele, hrusického rodáka, Josefa Lady - 120 let od jeho narození a 50 let od úmrtí. V knihovně si čtenáři mohli prohlédnout výstavu knih, které Lada napsal a ilustroval, dalších knih, které ilustroval, obrázků Hrusic současných i takových, jak je známe z jeho ilustrací, vše doplněné citacemi textů z knihy Vzpomínky z dětství. Výstava Ladových knih byla doplněna ukázkou děl jeho dcery, rovněž známé malířky, Aleny Ladové. O tom, že je Ladovo dílo oblíbené i mezi dnešními dětmi, svědčí účast na soutěži Za kocourem Mikešem do Hrusic. Na startu se sešlo celkem 86 žáků 4. - 9. tříd, kteří odpovídali na záludné Mikešovy otázky. Hlídky s největším počtem bodů obdržely diplomy a ceny.


V týdnu od 1. do 7. října 2007 proběhl 11. ročník Týdne knihoven, motto tohoto týdne znělo: Knihovnická bašta. Přípravy bašty v podobě občerstvení pro čtenáře se s nadšením ujaly žákyně 7. třídy, které si tak vyzkoušely své kuchařské umění. Brzy jim zbyly jen prázdné talíře. Baštu knihovnickou jsme připravili hned v několika chodech: menší čtenáři opět za významné pomoci žáků 7. a 8. tříd si zasoutěžili ve znalosti našich pohádek. Pro všechny čtenáře jsme vyhlásili literární a výtvarnou soutěž Můj literární hrdina se představuje a Moje oblíbená kniha se představuje. Odevzdáno a v knihovně vystaveno bylo 26 prací literárních a 75 prací výtvarných. Vybírat ty nejlepší bylo velmi obtížné, protože všechny práce byly velmi zdařilé. Ceny a diplomy nakonec obdrželo 27 dětí z 1. - 8. tříd.
Skupina našich čtenářů se ještě v sobotu 6. října připojila k Expedici Oreb, připravenou pracovnicemi Knihovny města Hradce Králové. Společně jsme si prohlédli třebechovickou knihovnu, připomněli si Třebechovice literární a zdolali vrch Oreb. Týden knihoven se vydařil.

.• Na jaře letošního roku se naši čtenáři zapojili do výtvarné soutěže Malujeme babičku a dědečka na podporu domácího hospice Cesta domů. V knihovně se sešlo 60 obrázků, na kterých děti vyjádřily svůj vztah k babičkám a k dědečkům. Koncem června byly obrázky odeslány do hospice, kde budou hodnoceny odbornou porotou. Výstava všech dodaných obrazů se bude konat v Praze v hospici Cesta domů na počest oslavy Dne hospiců 2007.


V pátek 30. března 2007 se v naší knihovně opět uskutečnila Noc s Andersenem. Sešlo se tu 12 malých čtenářů ze 3.B, pro které byly připraveny hry, soutěže i noční stezka odvahy. Čas byl také na prohlížení a čtení knížek. Večer strávily děti ve společnosti známých pohádkových postaviček a s hrdinkou knihy Astrid Lindgrenové , Pipi Dlouhou punčochou.


V měsíci únoru 2007 byla vyhlášena literárně výtvarná soutěž k životním jubileím švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Soutěž měla dvě části. V první z nich se děti blíže seznámily s osobností A. Lindgrenové a připomněly si její oblíbené knihy. Druhá část soutěže byla věnována zemi, v níž se spisovatelka narodila. Soutěž doplňovala výstavka spisovatelčiných knih.

2006
• Závěr kalendářního roku 2006 patřil výtvarné soutěži Děti malují Ježíška. V knihovně bylo vystaveno 75 krásných obrázků dětí 1. - 7. tříd. Třináct dětských malířů obdrželo diplomy a drobné ceny.
•V týdnu od 2.10. do 7.10. 2006 proběhl jubilejní 10. Týden knihoven, tradiční celorepubliková akce knihoven České republiky, které se i letos naše knihovna zúčastnila.
Děti 6. - 9. tříd se zúčastnily besedy s cestovateli a spisovateli Václavem a Lenkou Špillarovými. Jejich poutavé a zajímavé vypravování o dobrodružném cestování po Austrálii bylo doplněno promítáním diapozitivů. Do fondu knihovny byly zakoupeny jejich dosud vydané cestopisy, plné překrásných fotografií.
Pro dětské čtenáře byla vyhlášena výtvarná soutěž Prázdninové putování. Z 85 vystavených obrázků vybírali ty nejlepší jak dětští čtenáři, tak čtenáři dospělí. Uděleny byly Cena dětských čtenářů a Cena veřejnosti.
Další akce letošního Týdne knihoven:

•Den otevřených dveří spojený s výstavkou fotografií z úspěšných akcí v uplynulém roce. Knihovnu navštívilo více než 300 návštěvníků.
•Vydání sborníčku literárních prací dětských čtenářů s názvem Báje, pohádky,
příběhy.

• V dubnu 2006 jsme si připomněli výročí narození dvou významných českých umělců - 95. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka a 75. výročí narození malíře a ilustrátora Radka Pilaře. Výstavku připomínající dílo obou umělců doprovázely soutěže. Pohádkového testu pro chytré hlavy se zúčastnilo 30 čtenářů. Soutěže nazvané Za pohádkovými postavičkami Václava Čtvrtka dalších 25 čtenářů. • V pátek 31. března 2006 se v naší knihovně sešlo 15 čtenářů ze 2.A, kteří zde prožili svou první Noc s Andersenem. V soutěžích, hrách a kvízech si připomněli pohádky Václava Čtvrtka. Nechyběla ani noční stezka odvahy a čtení pohádek na dobrou noc. Všichni zúčastnění byli odměněni diplomy, samolepkami a pohlednicemi, které byly vydány právě u příležitosti této noci. Jak si děti svou noc v knihovně užily, dokládají fotografie. Radost nám udělali další 4 čtenáři, kteří se do knihovny přihlásili ještě v průběhu pohádkové noci.

2005

V říjnu 2005 se knihovna se svými čtenáři zapojila do dalšího ročníku Týdne knihoven. Proběhlo několik akcí, do nichž se jako organizátoři zapojili tentokrát i žáci základní školy. Jak celý tento týden probíhal, popsali ve zprávě, kterou jsme si mohli přečíst v knihovnickém zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás.

V září 2005, v Roce Babičky Boženy Němcové, se v knihovně uskutečnila výstava různých vydání této jedné z nejznámějších českých knih. Výstavka byla doplněna literární a výtvarnou soutěží s názvem Jaká je moje babička. Do soutěže se zapojilo 145 čtenářů, z toho do literární části 65 dětí a do výtvarné části 80 dětí. 15 literárních a 10 výtvarných prací bylo odměněno diplomy a věcnými cenami. Z prací dětí byl sestaven sborníček, který je k nahlédnutí v knihovně.

Poezie Próza

V listopadu 2004 k nám opět zavítali hosté - knihovníci z neprofesionálních knihoven okresů Hradec Králové a Trutnov. Náplň jejich programu byla podobná jako při předchozí návštěvě v červnu 2003. Tentokrát v závěrečné besedě a soutěži zúročili svou práci i získané vědomosti žáci 9. ročníku, kteří navštívili v rámci literární exkurze Náchod, Hronov a Dobrušku, místa spjatá se životem a dílem Aloise Jiráska, sourozenců Čapkových, Josefa Škvoreckého.

V červnu 2003 pořádala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové základní knihovnický kurz pro neprofesionální knihovníky okresu Hradec Králové. Jeden ze čtyř výukových dnů probíhal v naší knihovně. Po přivítání starostou obce panem Janem Šandou a ředitelkou školy Mgr. Věrou Petrovou si účastníci kurzu prohlédli vybavení knihovny, sledovali práci s počítačem při půjčování knih a zhlédli literární soutěž, kterou s žáky 6. ročníků základní školy připravila a předvedla Mgr. Jana Kopřivová. Samotná soutěž byla vyvrcholením několikahodinového projektu a navazovala na literární exkurzi, jež byla jeho součástí. Hodiny literární výchovy realizované v knihovně a zaměřené na vyhledávání informací v knihách nebo na internetu tak, aby se sami žáci aktivně podíleli na přípravě i následně i na průběhu literární exkurze, nás i děti baví a dalo by se říci, že se již staly v naší knihovně tradicí. V knihovnickém zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás/13/2003/ jsme si přečetli, s jakými dojmy účastníci kurzu odjížděli.

V říjnu 2002 se knihovna opět zapojila do Týdne knihoven. Čtenáři vyráběli krajkové záložky. Velkým říjnovým společným čtením si připomněli všichni zúčastnění osobnost básníka, nositele Nobelovy ceny za literaturu, Jaroslava Seiferta.

V říjnu 2001 se čtenáři knihovny poprvé zapojili do Týdne knihoven, vyhlášeného celostátně. Dětské čtenáře zaujala "provázkiáda". Z 91 zapojených knihoven se naše knihovna umístila na 2. místě v okresním měřítku, v celostátním měřítku pak na 22. místě. V rámci Týdne knihoven k nám opět zavítala paní Mgr. Alena Křivská, která s dětmi 1. - 4. ročníků besedovala tentokrát o dětské poezii a ilustracích v knihách pro děti. Silným zážitkem pro děti byla možnost přímého telefonického rozhovoru s básníkem v průběhu besedy.

V dubnu 2000 se v prostorách knihovny besedovalo o knihách a ilustracích Jaroslava City. Besedy se pod vedením paní Mgr. Aleny Křivské, učitelky ze ZŠ bratří Čapků v Úpici, zúčastnili žáci 1. - 3. ročníků. V souvislosti s besedou, která vyvolala u dětí zájem i tvorbu autora, byl knižní fond obohacen o některá díla Jaroslava City. Paní Mgr. A. Křivskou atmosféra při besedě v knihovně a především nadšení čtenářů zaujaly natolik, že se rozhodla napsat článek do časopisu Komenský.

2.10. 1999 pořádala Okresní knihovna Hradec Králové exkurzi s názvem Jak to dělají jinde. Naše knihovna byla první zastávkou této celodenní akce. Knihovnu navštívilo přes 40 knihovníků a dalších hostů, kteří se v rámci okresu Hradec Králové zabývají právě problematikou knihoven v malých obcích. Všem zúčastněným se v naší knihovně líbilo, ocenili vybavení i zájem o činnost v obci i ve škole.

24.11.1997 se v knihovně poprvé uskutečnila beseda. Hostem byl spisovatel a cestovatel, hradecký rodák, RNDr. Petr Rybář. Jeho vyprávění doplněné promítání diapozitivů z cest po Kanadě děti nadchlo.

aktualizováno: 5.1.2015