Předměřice nad Labem

O vzniku knihovny

Od roku 1996 je knihovna umístěna v budově základní školy. Tehdy došlo poprvé v okrese Hradec Králové ke sloučení knižního fondu knihovny místní a knihovny školní, jejíž funkci knihovna rovněž plní. Činnost oddělení pro dospělé čtenáře, ale i nového samostatného oddělení pro děti byla v nových prostorách slavnostně zahájena 21. února 1996. Přítomni byli starosta obce Jan Šanda, ředitel tehdejší Okresní knihovny Hradec Králové Mgr. Jan Pěta, knihovník Místní lidové knihovny Předměřice nad Labem Ladislav Mach, ředitelka předměřické základní školy Mgr. Věra Petrová a učitelka Mgr. Jana Kopřivová, které se staly knihovnicemi nového dětského oddělení, zástupci Okresního úřadu v Hradci Králové a další hosté. Tento slavnostní okamžik, na kterém se svým pěveckým a recitačním vystoupením podílely také děti základní školy, se objevil i ve zpravodajství regionálního televizního vysílání Hradec Králové a v Hradeckých novinách v článku pod názvem Dětské oddělení má za sebou první křest dne 22. února 1996. Za důstojné a zároveň útulné prostředí patří poděkování Obecnímu úřadu v Předměřicích nad Labem, který ve velmi krátké době tyto podmínky zajistil, a za cenné rady a pomoc metodičkám Knihovny města Hradce Králové Mgr. Stanislavě Čejkové a Kateřině Hubertové. V srpnu 1999 se v knihovně opět stěhovalo. Obě oddělení byla přemístěna tak, aby větší, prostornější místnost získalo oddělení pro dětské čtenáře. Důvodem byl neustále narůstající zájem o knihovnu především dětskými čtenáři, pro něž se knihovna stala místem, kam pravidelně chodili pro radu, poučení, ale i relaxovat. Toto zjištění bylo pro nás velmi potěšitelné, neboť ještě přes čtyřmi roky, kdy se knihovna nacházela mimo školní budovu, byl počet dětských čtenářů minimální.
V roce 1999 však knihovnu pravidelně navštěvovalo už 170 dětí z 252 žáků školy. Další významnou novinkou tohoto roku byla modernizace výpůjčního systému knihovny. V rámci grantového programu byla knihovna vybavena dvěma počítači. Ještě před začátkem školního roku byl převeden veškerý knižní fond do počítače a od září 1999 začaly knihovnice využívat knihovnický program LANIUS. Druhý počítač byl určen návštěvníkům knihovny a byl napojen na internet.

V roce 2003 byla Místní knihovna Předměřice nad Labem přejmenována na Obecní knihovnu Předměřice nad Labem a stala se součástí právního subjektu spolu se základní školou, mateřskou školou a školní jídelnou v Předměřicích nad Labem.

Spojení dětského knižního fondu místní a školní knihovny se ukázalo prospěšným ve všech směrech. Umístění knihovny vybavené televizí a videem v budově školy přímo vybízí k jejímu využití pro výuku nejrůznějších předmětů. Pro děti je pak ideální výpůjční doba navazující na konec vyučování. Dojíždějící děti navíc mohou v kulturním prostředí trávit čas až do odjezdu autobusů.
22.12.2005

aktualizováno: 5.1.2015